Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Dịch Vụ Nhà Mới Họp Tổng Kết Công Ty Tháng 7 Và Triển Khai Kết Hoạch Trong Tháng Tiếp Theo

Chiều ngày 5/8, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Dịch Vụ Nhà Mới tổ chức họp tổng kết kinh doanh tháng 7 và triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh cho tháng 8/2020 với sự góp mặt đầy đủ của cán bộ nhân viên. 
Chỉ đạo cuộc họp, Ông Vũ Huy Khoái đánh giá chi tiết về tình hình kết quả kinh doanh tháng 7 đồng thời đưa ra những phương án cho hoạt động kinh doanh tháng tới. Ban giám đốc công ty yêu cầu toàn bộ nhân lực công ty tiếp tục phấn đấu hết sức mình để để có được thành tích tốt nhất.
Mặc dù chúng ta đã đạt được những thành tựu và kết quả nhất định. Nhưng cũng còn rất nhiều vấn đế đặt ra và giải quyết cho mỗi cá nhân nhân viên Công ty. Đó là làm sao để sự phát triển đi lên của chúng ta luôn luôn vững chắc, tháng sau hiệu quả cao hơn tháng trước về mọi phương diện, đời sống, thu nhập của cán bộ nhân viên ngày càng tăng thu nhập ổn định chăm lo cho bản thân và gia đình.
Cũng trong tháng 7, công ty đánh giá cao sự nỗ lực và trách nhiệm của phòng Pháp lý. Ngoài ra, công ty tiếp tục công tác tuyển dụng nhân sự cho Nhà Mới Xanh, văn phòng Ocean Park đồng thời thực hiện đào tạo hội nhập tốt nhất cho tất cả nhân viên mới.
Song song với sự nỗ lực chung của Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty, sự quan tâm, hỗ trợ mạnh mẽ của các phòng ban, cùng với việc củng cố và giữ mối quan hệ mật thiết với những khách hàng thân thiết, truyền thông đã giúp cho Công ty chúng ta tận dụng được những thuận lợi, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ kết nối cư dân Vinhomes.
0931416699