Quy Định Mua Bán Nhà Đất Mới NHất Hiện Nay

Mua bán nhà đất – giao dịch quan trọng và diễn ra thường xuyên trong đời sống. Nhà đất là tài sản có giá trị nhất hiện nay. Nhà nước đã xây dựng và hoàn thiện dần Luật Đất Đai qua các lần sửa đổi để phù hợp với thực tiễn. Cùng Nhà Mới cập nhật quy định mới nhất của pháp luật về mua bán nhà đất.

Mua bán đất – điều kiện chuyển nhượng

Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện chuyển nhượng của người sử dụng đất. Bao gồm:

  • Đất không có tranh chấp.
  • Có Giấy chứng nhận QSD đất. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013.-Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
  • Còn thời hạn sử dụng đất

Bán đất – trường hợp không nên giao dịch

Kết quả xổ số tuần nàyCăn cứ Điều 191 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

  • Không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng.
  • Nếu không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa.
  • Không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Mua bán nhà sang tên trong 30 ngày

Kết quả xổ số tuần nàyKhoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013, khi chuyển nhượng nhà đất phải đăng ký sang tên trong thời hạn 30 ngày. Kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.

Nơi nộp hồ sơ sang tên:

  • Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu.
  • Nếu không nộp hồ sơ tại xã, phường, thị trấn nơi có đất. Thì nộp tại bộ phận một cửa ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để chuyển cho VP ĐK đất đai.

Trường hợp địa phương chưa tổ chức bộ phận một cửa. Thì bạn nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Hoặc nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu chưa tổ chức Văn phòng đăng ký đất đai.

 

0931416699